Over Adieu

IMG_4088

Adieu biedt een luisterend oor aan hen voor wie ‘afscheid dichtbij komt’.
Een gesprek, een arm om de schouder, een gebed, een bemoediging. Moeilijke levensvragen rondom het levenseinde gaat Adieu dan niet uit de weg.

Adieu wil heel graag als de kerk wellicht wat op afstand is geraakt, de overledene een warme, christelijke uitvaart bieden in de context van geloof en God. Zeker als God nog wel een rol speelt in het leven, maar de kerk heel ver weg voelt.
Uiteraard in samenspraak met familie en uitvaartondernemer.

Als onafhankelijke organisatie verzorgt Adieu de uitvaartdienst overeenkomstig de wensen van overledene en familie.
Adieu is niet gebonden aan enige kerk of gezindte en levert de funerair spreker die samen met familie en uitvaartondernemer de afscheidsplechtigheid vorm geeft in de geest van de overledene.
De dood raakt ons allemaal, soms heel onverwacht. Adieu biedt een uitweg, juist in moeilijke situaties!

Kortom, Adieu biedt:

  • Meedenken, adviseren, begeleiden bij de vormgeving van de uitvaartplechtigheid.
  • Voorgaan in de afscheidsdienst en bij de teraardebestelling of crematie
  • Verzorgen van de overdenking
  • Nagesprek enige weken na de uitvaart
  • Goede samenwerking met de uitvaartondernemer

Adieu is een Frans woord en betekent:
1) tot God 2) vaarwel 3) t(T)huiskomen

Het woord funerair komt van het Latijnse woord funus dat dood en/of begrafenis betekent.
Wij kennen het woord beter uit de Franse taal, waarbij als betekenis wordt opgegeven: behorend bij of betrekking hebbend op de dood/begrafenissen.
(funérailles/funèbre = Frans / funeral = Engels)

Peter DijkstraIk ben Peter Dijkstra, getrouwd en woonachtig in Wezep (Gld). Een mensen-mens. Het wel en wee van mensen heeft altijd een centrale rol gespeeld in mijn leven. Dit heeft zeker ook te maken met mijn christelijke opvoeding. Het verhaal van God die de wereld zo lief heeft. Het is mijn passie om er voor mensen te zijn, beschikbaar, warm, sociaal en betrokken. En samen. Daarom is Adieu in het leven geroepen. Juist als het erop aankomt. In het bijzonder voor mensen die (bijna) aan het einde van hun aardse leven zijn gekomen en voor wie de kerk zo ver weg voelt. Adieu, voor een warm vaarwel. Dichtbij God en dichtbij mensen.